برچسب گذاری توسط: بارهای وارده بربیرینگها

0

کاربرد بلبرینگ

رولربیرینگ های کروی که در واقع ساچمه های آن به شکل رول یا استوانه ایی میباشد می توانند بارهای خیلی سنگین را تحمل کنند و همچنین در دسته رولبرینگ خود تنظیم می باشند .این...