برچسب گذاری توسط: رولبرینگ

0

راهنمای نصب بلبرینگ هایی که شکل داخلی آنها مخروطی شکل است

همیشه دفت در نصب بلبرینگ برای متخصصان اهمیت بالایی داشته چرا که نصب صحیح در عملکرد درست بلبرینگ تاثیر مستقیم دارد. معمولن این نوع بلبرینگ ها همیشه با انطباق تداخلی بر روی شافت نصب می...

بلبرینگ با سوراخ داخل استوانه ای 0

بلبرینگ با سوراخ داخل استوانه ای

بلبرینگها دارای یکسری سوراخ هایی هستند که هر کدوم از این سوراخ ها در بلبرینگ ناشه خاصیت مختلف را دارا میباشد در بلبرینگها یا رولبرینگهای پیوسته و یکپارچه که به هم چسبیده هستند قسمت...